பேராசிரியர் டாக்டர் சி.இலக்குவனாரின் சிறப்புரை

அறந்தையின்மாறன் பாடல்
அகந்தையின்பாடல்; ஆமாம்
அகம் – தை – இன்பாடல், அன்னார்
சிறந்ததைக்கவிதை செய்தார்!
செரிந்ததைக் கவிதை செய்தார்!

(1966-&ல்… அறந்தாங்கியில் நடைபெற்ற இலக்கிய விழா கவியரங்கில் முன்னிலை வகித்தபோது பாராட்டி சிறப்பித்தது)

Back to Top