நெறிக் குறவர்

நரிபுடிச்சோம்முயல்புடிச்சோம்காடைபுடிச்சோம்ஆயாலோ!
காணாங்கோழிகூழக்கடாமான்புடிச்சோம்ஆயாலோ!
கொம்புநகம்பல்லுதோலுவாலுவிப்போம்ஆயாலோ!
வம்புவாதுசூதுபொய்யிபேசமாட்டோம்ஆயாலோ!
கூட்டம்கூடிடப்பாதாளம்ஆட்டம்போடுவோம்ஆயாலோ!
குடுத்தகஞ்சிகாசுவாங்கிகும்புடுவோம்ஆயாலோ!
இப்பஎங்கநெலமைவேறேஇதுதெரிமாஆயாலோ!
பாசிமணிகள்ஊசிவித்துப்பணம்குமிக்கிறோம்
அரசுதந்தகெட்டிவீட்டுலஅண்டிக்கிட்டோம்ஆயாலோ!
அங்கேநாலுவாழைதென்னைவச்சுப்புட்டோம்ஆயாலோ!
கரண்டுவௌக்குடிவிரேடியோகுடிநீரோடஆயாலோ!
கட்டித்தந்தார்பள்ளிக்கூடம்படிச்சுப்புட்டோம்ஆயாலோ!
பள்ளிப்படிப்பைநாங்கபடிச்சோம்பாட்டன்போலஇல்லீங்க
பக்குவமாஉலகத்தோடஒட்டிக்கிட்டோம்ஆயாலோ!
வேட்டிகட்டிசட்டைமாட்டிவெளியேவாரோம்ஆயாலோ!
வெட்டிப்புட்டோம்குடுமியைத்தான்குளிக்கிறொமைஆயாலோ!
கல்யாணவீடுபோறதில்லைஎலைஎடுக்கலேஆயாலோ!
எங்கவிட்டுலேகல்யாணத்திலேஎலைச்சாப்பாடுஆயாலோ!
சாமிசாமிநாங்கசொன்னோம்சிச்சியின்னிங்கஆயாலோ!
சமத்துவமாமதிக்கயிப்போஒசந்துபுட்டோம்ஆயாலோ!
கூட்டுறவுலேஅரிசிபருப்புகொடுக்கிறாகஆயாலோ!
ஓட்டுப்போடும்உரிமைகூடஇருக்குதுங்கஆயாலோ!
காட்டுநரிக்குறவர்இப்போநெறிக்குறவராஆயிட்டோம்!
கருணையோடஅரசாங்கந்தான்காத்துவருதுஆயாலோ!
காடுவேலைகழனிவேலைகளத்துமேட்டுலேஆயாலோ!
கருத்தைமாத்திஉழைக்கிறதைக்காணவாங்கஆயாலோ!
கூத்தாடிவயல்அறந்தாங்கியிலேதிருச்சிதேவராயநேரி
குடியிருக்குறோம்நாற்பதாண்டாபிழைத்திருக்கிறோம்ஆயாலோ!
Back to Top