உலகம் தெரியலே

என்னத்தைநான் சொல்லப்போறேன் அத்தானே – மனசு எதைநெனச்சோ குழம்பிப்போயி பித்தானேன்.
கண்ணுதிறந்துபார்த்துஇருக்குது
ஒன்னும்தெரியலே –இரண்டு
காதுகூடநல்லாஇருக்கு
ஒன்னும்கேக்கலே!
உடலுமட்டுஇங்கேஇருக்கு
உணர்வுதெரியலே – எந்த
உறவும்துறவும் புரியவில்லை
ஒன்னும்சரியில்லை!
பூவைஎடுத்துமுகர்ந்துபார்த்தேன்
மணக்கவேஇல்லை –வீட்டுப்
பூஜைஅறையில்வணங்கிப்பார்த்தேன்
மனசுதெளியலே!
சேலைஇடுப்பில்சுற்றிப்பார்த்தேன்
சொருகமுடியலே –இங்கே
சொந்தம்பந்தம்இருக்குறாங்க
நினைப்பிலேஇல்லே!
வயலில்நெல்லுவிளைஞ்சுகிடக்கு
அறுக்கமுடியலே –அதைக்
கட்டுக்கட்டிகளத்துமேட்டுலே
சேர்க்கமுடியலே
கதிரைஅடிச்சுநெல்லுமூட்டை
கட்டமுடியலே –அதைக்
கவனத்தோடுவீடுகொண்டு
சேர்க்கமுடியலே
மயக்கமுன்னுசொல்லுவாங்க
அதுவாஇருக்குமா –இல்லை
மாயவேலைசித்துவேலை
இதுவாஇருக்குமா!
காதலுன்னுசொல்லுவாங்க
அதுவாஇருக்குமா –இந்தக்
கதை எனக்குப் புரிய லையே
சொல்லுஅத்தானே!
உன்னைநினைச்சேன்உன்னைநினைச்சேன்
உறக்கமேஇல்லை –உங்க
ஒருத்தரையேநினைச்சதாலே
உலகம்தெரியலே!
கண்ணைமூடிஇருந்தாலுங்கள்
உருவம்தெரியுதே – தென்றல்
காற்றைத்தூதுஅனுப்புறேன்நான்
வாங்கஅத்தானே!
தையலென்னைத்தேடிவாங்க
தைபொறக்குது – எனக்கு
தாலிகட்டிமாலைசூட்டி
மனசைத்தேத்துங்க.
Back to Top